dijous, 23 d’agost de 2012

Pla Individualitzat: adaptació curricular a l'ESO de la dislèxia

A tercer d'ESO he tingut un alumne amb dificultats clares, una dislèxia. Per tal d'ajudar-lo vam planificar el següent Pla Individualitzat.
Primer, hi vaig posar unes orientacions generals que ajuden força a comprendre les necessitats de l'alumne i fer-se càrrec de la situació. Després, unes orientacions-idees-directrius que poden ajudar per cada assignatura, sobre tot, per les instrumentals. Espero que sigui d'utilitat.


Orientacions generals: 
- En l’avaluació de proves escrites tenir present les dificultats ortogràfiques fruit del trastorn que presenta.
- Aconsellem una avaluació oral posterior en cas de dubte del professor quan l’expressió no permet aclarir la definició de conceptes.
- Donar temps addicional a una prova si li falta temps (si és atribuïble al trastorn).
- Intentar no utilitzar expressions: “esforça’t més”, “fixa-t’hi”... desmotiva.
- Flexibilitat en tot allò que va relacionat al seu dèficit: oblidar coses que abans sabia, llegir malament, cometre molts errors ortogràfics...
- Evitar situacions que el deixin en evidència davant dels altres: rapidesa de càlcul, escriure a la pissarra, correcció d'un text...
- Evitar preguntes molt llargues i obertes (on cal organitzar les idees i expressar-les ordenadament); millor preguntes concretes.
- Contemplar la possibilitat de fer exàmens orals.
- Afavorir que pugui preguntar dubtes durant l’examen.
- Evitar exàmens de resposta múltiple.

Orientacions concretes per les següents assignatures:

CATALÀ / CASTELLÀ:
- Només comptarà una sola vegada la mateixa falta d’ortografia.
- S’avaluaran només les normes ortogràfiques treballades per a aquell examen o treball en qüestió, deixant sense avaluar la resta.
- Evitar que les faltes d’ortografia als exàmens baixin la nota final,o bé, que siguin motiu de suspens.
- Avaluació oral posterior en cas de dubte.
- No avaluar, com a la resta, les activitats referides a la morfologia i la sintaxi. Inclús, fer proves més senzilles i concretes.

MATEMÀTIQUES:
- Tenir present les seves dificultats ortogràfiques (símbols matemàtics).
- Valorar les intervencions orals de l’alumne a l’aula.
- Valorar el procediment de la resolució del problema i no els resultats de les operacions.
- Assenyalar les paraules claus dels problemes.
- Permetre-li tenir a la vista les fórmules.
- Permetre l’ús de la calculadora, a les classes i als exàmens.


ANGLÈS:
- Assenyalar els objectius mínims per a l’aprenentatge del vocabulari i gramàtica.
- Prioritzar la producció oral.
- No corregir errors en paraules irregulars.
- Augmentar el percentatge del barem en listenning i speaking.


NATURALS/ SOCIALS/ TECNOLOGIA:
- Anticipar el vocabulari específic de la matèria.
- Plantejar preguntes concretes i de resposta curta.
- Evitar proves de resposta múltiple.
- No tenir en compte els errors d’expressió escrita i ortografia a l’hora de corregir l’examen.
- Reduir vocabulari acadèmic.
- Elaborar mapes conceptuals dels temes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...